Prev   Next
Indbetaling: Tilbage til Tilmelding

Den samlede indbetaling for turen "Roskilde-Italien 2014" vil blive delt op i en række mindre indbetalinger - a conto indbetalinger, som vil følge de forpligtelser Arbejdsgruppen indgår med vore samarbejdspartnere på deltagernes vegne.

Prisen for deltagelse i turen 2014 vil være på 8.200 kr. til dækning af de faktiske omkostninger til turen, samt yderligere 500 kr, som bidrag til GladeBørnFonden. Den samlede pris for turen bliver derfor 8.700 kr.

Betalingen foretages som følgende à conto rater:

 • Tilmeldingsbetaling:                1. december 2013:             1.500 kr.
 • A conto betaling #1:              15. februar 2014:                3.000 kr.
 • A conto betaling #2:              15. april 2014:                    3.000 kr.
 • Restbetaling:                        15. juni 2014:                     1.200 kr.
 • Samlet indbetaling:                                                        8.700 kr.

Såfremt du har modtaget tilsagn fra Sekretariatet om deltagelse i årets tur, sker din endelige tilmelding ved indbetaling af Tilmeldingens 1500 kr.

 • Indbetalinger foretages til: Sekretariatet for Glade Børn Fonden, Roskilde-Italien 2014 v/ Henny Wibholm
 • Nordea Bank: Reg. nr. 2232  Konto nr. 3495553816
 • Husk at anføre dit navn og team på betalingen.
 • Først når tilmeldingsbeløbet på 1.500 kr. er modtaget, er man endeligt tilmeldt.
 • Såfremt vi ikke har modtaget tilmeldingsbeløbet på 1.500 kr. inden den 15. december 2013 – kan du miste din tilmelding, og vi forbeholder os retten til at give din plads til personer fra ventelisten.
 • Ved tilmelding senere end 15. december indbetales straks alle rater, der på tilmeldingstidspunktet er forfaldne til betaling.

Nordea Logo