Prev   Next
Informationsmøder: Tilbage til Roskilde-Paris 2013

                                             

Der vil blive afholdt en række informationsmøder for alle deltagere i forbindelse med forberedelse af turen Roskilde-Paris 2013.
Disse Informationsmøder vil både informere om nye tiltag og fremskridt i pplanlægningen af turen såvel som at uddybe informationer, der måtte være rundsendt til deltagerne via mails.
Informationsmøderne vil også give deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til arbejdsgruppen og få afklaret evt. uklarheder.
Samtidig vil disse møder også tjene til at arbejdsgruppen kan få feedback på de forskellige aktiviteter og derved sikre, at der er en fælles forståelse mellem arbejdsgruppen og deltagerne.


 

 Informationsmøde tirsdag d. 12. februar 2013 - Sognegården i Ågerup:


 

Tidligere informationsmøder for turen Roskilde-Paris 2013:

 

Informationsmøde 21-11-2012 - afholdt i selskabslokalerne i Gundsølillehallen.