Prev   Next

Forventninger:                                      Tilbage til "Træning"

Forventninger til træning, distancer, hastighed, tidsforbrug og hinanden...
Der vil givetvis være mange forskellige forventninger til, hvordan turen vil forløbe, og hvordan man skal forberede sig selv og teamet til turen på bedst mulig måde. Ligeledes vil der givetvis også være nogle, der har mere erfaring end andre i at køre som et hold, og nogle vil være i stand til at holde et højere tempo over mange timer end andre på holdet.
Træningsmængde og -metode samt udbyttet af dette vil også afhænge af, hvilke forventninger og aftaler, der laves på de enkelte teams.

Et team på 12-15 deltagere har vist sig at være en passende størrelse for de enkelte hold. Denne holdstørrelse vil så også give mulighed for at have forskellige niveauer på de forskellige hold omkring tempo og andre ting. 

Uanset hvilket team man deltager på, skal man nok regne med, at de enkelte etaper vil forløbe på en måde, hvor der vil blive cyklet "effektivt" i et vist antal timer - men der vil også blive brugt noget tid på såvel indlagte som mere spontane pauser (depoter, defekter, punkteringer, uheld, omklædning, nødtørft, m.m...)

Uheld og punkteringer er ikke noget, vi planlægger med - men de kan desværre næppe helt undgås. Det er i den forbindelse vigtigt, at det enkelte Team ved, hvordan det skal forholde sig i sådanne situationer, og at hvert Team har diskuteret og afklaret inden turen, hvordan forskellige mulige situationer skal håndteres. Holdtræningen vil give mulighed for at afprøve, om de nødvendige aftaler er på plads og vil desuden vise, om Teamet vil kunne fungere som tiltænkt under selve turen.

Der vil dog sjældent være to problemstillinger, der er identiske, og derfor må de løses hver for sig. Hvert enkelt Team skal dog altid tage ansvar for, at hele teamet kommer sikkert frem. I tilfælde af problemer af den ene eller anden art kan man beslutte, enten at hele teamet venter, mens problemet afhjælpes, eller at en del af teamet fortsætter med nedsat hastighed, indtil der igen er samling på tropperne. Det er under alle omstændigheder et krav, at teamet ikke på noget tidspunkt lader en enkelt rytter være alene uden nogen form for selskab, hjælp eller sikker GPS rutevejledning. 

Lidt simpel hovedregning om hvad der kan forventes:

Husk at de enkelte dagsetaper ikke er præcist på 150 km!
De kan være enten lidt længere eller lidt kortere, hvilket vil påvirke den samlede tid for de forskellige etaper.
 

Team 50
March hastighed Cykeltid Pause Totaltid Gns.hastighed

20 km/t

2½ time ½ time 3 timer 16,7 km/t
18 km/t 2 3/4 time ½ time 3 1/4 time 15,4 km/t
15 km/t 3 1/3 time ½ time 3 3/4 time 13,0 km/t

Team 100

March hastighed Cykeltid Pause Totaltid Gns.hastighed
30 km/t 3 1/3 time

3/4 time

4 timer 25,0 km/t
25 km/t

4 timer

3/4 time

4 3/4 time

21,0 km/t
22 km/t 4½ time 3/4 time 5 1/4 time 19,0 km/t

Team 150

March hastighed Cykeltid Pause Totaltid Gnshastighed
30 km/t 5 timer

1 time

6 timer 25,0 km/t
28 km/t 5½ time 1 time 6½ time 23,0 km/t
25 km/t 6 timer 1 time 7 timer 21,4 km/t