Prev   Next

Træning:
Den samlede strækning, der skal tilbagelægges er ca. 1200 km., og der skal derfor nogle km. i benene forud for sådan en tur. Det er ikke nogen uoverkommelig udfordring, men nok indlysende, at det kræver en del træning.
-
Hvor meget skal man træne inden en tur på ca. 1200 km? 
- Hvor hurtigt skal man kunne køre for at passe på det enkelte team? 
-
Der kan ikke svares entydigt på disse spørgsmål, da mange ting gør sig gældende.

Som tommelfingerregel kan man dog gå ud fra, at man samlet set bør træne ca. det dobbelte antal km af turen:
 - Dels for at opbygge den nødvendige styrke og ikke mindst den udholdenhed ved at vænne kroppen til at sidde på cyklen i det nødvendige antal timer pr. dag.
- D
els for at opbygge et godt kendskab til egen formåen og kroppens reaktioner på langvarige belastninger - om det så er 4, 6 eller 8 timer pr. dag.

Udover din egen selvtræning, som bør være den overvejende del af den samlede træningsmængde, forventes det også, at du deltager i teamets fælles holdtræninger
Dels for at lære de andre på holdet at kende, men også for på denne måde at udvise almindelig respekt for de andre på holdet og vise dem, at du er klar til at bidrage til en fælles tur / oplevelse. 

Hvad angår hastigheden, så er det et emne for hele teamet - ikke kun for den enkelte. Der vil dog nok være visse forventninger indenfor hvert team, som bør diskuteres og samstemmes. 

Holdene vil blive sammensat på en måde, så forskellige hensyn tilgodeses bedst muligt.
Det vil dog i sidste ende være op til de enkelte hold selv at få disse aftaler på plads. Mere om dette kan findes på siden om "Forventninger".

Cykeltræningen består som nævnt af to dele:
-
Selvtræning
-
Holdtræning.            

Selvtræning:
Selvtræningen har til formål at sikre, at den enkelte deltager har den nødvendige grundlæggende fysiske form på plads til at gennemføre turen. Eftersom der skal bruges rigtig mange timer på at opnå dette, forventes det, at hver enkelt deltager selv sørger for at planlægge og udføre denne personlige selvtræning.

Der vil blive planlagt en række fælles holdtræninger i weekender i løbet af foråret, men det er primært gennem din egen selvtræning, du kan opbygge den nødvendige styrke og udholdenhed til at gennemføre turen.

Det vil ikke være nok blot at deltage i holdtræningerne, så du må selv sørge for at få planlagt din egen selvtræning - enten ved at bruge cyklen til og fra arbejde (gratis motion...) eller ved at afsætte den nødvendige fritid til at få nok km. i benene til at kunne klare turen uden fysiske problemer.

Der findes flere udmærkede artikler om selvtræning, som kan give tips og gode råd om, hvordan man får bedst muligt udbytte af de mange timers selvtræning som man trods alt må regne med at skulle lægge i sin forberedelse til turen.
Der er mange måder at planlægge og udføre sin selvtræning på, så her gives blot nogle få links der kan give inspiration til din selvtræning:
http://vorespuls.dk/artikel/gratis-cykel-traeningsprogram 
http://vorespuls.dk/artikel/landevej-byg-traeningen-rigtigt-op   

Holdtræning:
Holdtræningen har til formål at lære en hel gruppe af givetvis meget forskellige cykelmotionister at samarbejde som et hold og derved drage fordel af at være mange i en gruppe og ikke blot en samling af cyklister, der tilfældigvis følger den samme rute.
Ved at udnytte de andre holdkammerater som et decideret team, kan man reducere energiforbruget på en dagsetape med op til 40%.

Holdtræningen vil derfor gøre det lettere for alle deltagere at komme hele vejen til Paris med så lidt anstrengelse som muligt. Derfor vil god træning, rigtig udstyr, velfungerende holdkørsel og positiv energi på turen tilsammen gøre det meget lettere at komme hele vejen frem til målet.

Det forventes derfor, at de enkelte teams i forbindelse med sine holdtræninger også øver sig i at køre som et hold, så teamet har mulighed for at fungere som en velsmurt maskine på turen.
Det bør bemærkes, at holdkørslen udover at reducere energiforbruget også vil gøre det muligt at holde en højere marchhastighed - hvilket dog i så fald vil medføre et øget energiforbrug...

Det er derfor vigtigt, at teamet først lærer de basale holdkørselsteknikker ved moderat hastighed, hvor alle kan følge med og have overskud til at indgå i holdarbejdet. Først når det er på plads kan teamet overveje om holdkørslen også skal bruges til at fastholde en eller anden aftalt marchhastighed.

Træningstimerne i holdkørsel for de enkelte hold aftales via "holdsport.dk".
Team lederen vil lave kalenderinvitationer som kan ses af alle deltagere på de enkelte hold.

Links til et par gode videoer, der viser principerne ved holdkørsel: 
http://vorespuls.dk/artikel/cykling-skab-mindst-mulig-vindmodstand
http://vorespuls.dk/artikel/cykling-koer-rulleskift-vennerne