Klubnyheder

Digital Generalforsamling

30. marts 2020, 10.30

Foreningen Glade Børn Fondens ordinære Generalforsamling, som med 4 ugers varsel skal indkaldes og afholdes inden udgangen af april måned, er vi nødt til at ændre lidt på.

Vi må forholde os til den nuværende situation og de af myndighederne udstukne regler og anvisninger.

Derfor bliver generalforsamlingen gennemført ”digitalt” den 28. april 2020.

 

Det  betyder:

•Du er hermed dags dato 28. marts 2020, er orienteret/ inviteret til ordinær generalforsamling 28. april 2020, som ikke gennemføres i praksis, men digitalt.

•Dagsorden er iht vedtægterne, som er du ser nedenfor

•Efter denne digitale generalforsamling, udarbejdes referat – som udsendes. 

Skulle nogen have spørgsmål, forslag etc. – skal det sendes via mail til formanden [email protected] – senest 14 dage før den digitale generalforsamling – 28. april 2020.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

•       Valg af dirigent, referent og stemmetæller

•       Formandens beretning og fremadrettede betragtninger og virke for foreningen/ fonden

•       Regnskabsaflæggelse

•       Godkendelse af regnskab, forslag, kontingent og fremadrettede virke

•       Valg til bestyrelse

•       Valg af suppleanter og revisor

•       Eventuelt