Donationer

Donationer gennem årene

Glade Børn Fonden har gennem årene haft den store fornøjelse at gøre en masse børn gladere.

Jævnfør vores formål hjælper vi "skyggebørn", som måske overses af andre støtteorganisationer - eller bare har det svært i en trængt familie. Vi støtter derfor også de organisationer (mange frivillige) som også er dedikerede til at hjælpe disse børn og unge.


I 2013 startede vores donationer ved hjælp til at sende en familie i sommerhus. Familien havde været gennem en række traumatiske oplevelser og havde det svært. Vi mente børnene trængte til adspredelse og synes det var en god måde at hjælpe på.


I 2014 donerede vi et stort beløb til børneafdelingen på Roskilde Sygehus, til de indlagte børns søskende. En del af beløbet gik blandt andet til biografbilletter.
Vi betalte for at en ung mand kunne komme med os på cykelturen til Bolzano,

 

I 2015 inviterede vi en skoleklasse med på tur til Det nye Teater, hvor de fik rundvisning samt middag og så en forestilling.


I 2016 lavede vi endnu en tur for en skoleklasse til Det nye Teater.
Og så donerede vi til Roskilde Garden  og Mødrehjælpen.


I 2017 blev alle børn i Jyllinge Nordmark inviteret med på turen til Det nye Teater.  Vi mente de trængte til lidt opmuntring oven på Orkanen og den oversvømmelse det medførte for mange i området.  Herudover fik Roskilde Garden og  Mødrehjælpen (Roskilde afd.) en check.


I 2018  donerede vi igen til Roskilde Garden samt til Puls skolen og Børns Voksen Venner (Roskilde).


I 2019 fik Puls skolen igen en check samt Børns Voksen venner(Roskilde)  Herudover donerede vi til Foreningen for børn med angst,  Børnenes kontor (Roskilde afd.) og FDF - Roskilde (projektet med støtte til børn, som har mistet en forælder) samt Unge for Ligeværd (Klub Ligeværd)


I 2020 støttede vi Roskilde Handicap- festival (som desværre ikke kunne afholde deres festival pga. Covid-19!) Vi gav en check til Projekt S, FDF Roskilde (sorggruppen for børn der har mistet en forælder), Børnenes Kontor (Roskilde afd.), Foreningen for børn med angst og Børns voksen venner (Roskilde).


I 2021 kunne vi igen glæde Roskilde Sygehus børneafdeling med en check til brug for blandt andet aktiviteter for de syge børns søskende. Herudover fik Roskilde garden, Foreningen for børn med angst, Mødrehjælpen Roskilde afd. samt Jakobskirkens menighedspleje.


I 2022 har vi doneret til Hospice Roskilde og Kvindekrisecentret og der arbejdes pt på en kontakt til de ukrainske flygtninge i Roskilde.

Dette blev aktuelt onsdag den 6. juli, hvor vi kunne overrække Dansk Flygtninge hjælp en check på 35.000,- øremærket til de ukrainske børn i Villa d’Este på Sankt Hans.


I 2023 glæder vi igen Foreningen for Børn med angst, som ønsker at bruge vores donation til en familiedag på Kragerup Gods Go-High. Desuden får de ukrainske flygtningebørn på Sankt Hans en donation, som skal bruges til sportsudstyr i form af bl.a boksebolde.
Den 3. donationsmodtager er Jakobskirkens menighedspleje, som arrangerer sommerudflugter for børn fra familier, som ikke selv har midler til at tage børnene med på ferieture.


I september 2023 har vi den glæde at donere 20.000 kr. til Mødrehjælpen i Roskilde.

I 2024 har vi uddelt donationer i forbindelse med generalforsamlingen den 3. april til følgende:
Dansk flygtningehjælps Frivilliggruppe, som modtog kr. 12.000, Rosa Dagskole: kr. 5000,-
Integration på Sankt Hans: kr 7.400,- og
Casa Bailar Studio : kr. 10.000,-

Fra overrækkelser af donationer - 2019 og 2018

2021

2022

September 2023 Mødrehjælpen i Roskilde

Donationer 2024